Duiding elders

Watergate.info

Complete site met alles wat u wilde weten over het afluisterincident dat Richard Nixon het presidentsschap kostte. U vind teksten, bewijsstukken (zoals de beruchte opnames uit de Oval Office), filmbeelden en veel meer.

Watergate.info

balk.jpg

The Kennedys

Website over de beroemdste dynastie van Amerika, opgezet door het tv-station PBS. Met tijdbalken, biografiën, de familiestamboom, bronnenmateriaal en interviews.

PBS.org/Kennedys

balk.jpg

Fotoarchief Australië

De Nationale Bibliotheek van Australië heeft een heel foto-achief online. U kunt zoeken op trefwoord in de collectie uit de negentiende en twintigste eeuw. Foto's van onder andere de bouw van het Sidney opera house en de overdracht van Uluru (Ayer's Rock) aan de Aboriginals zijn terug te vinden. Ook de Slag bij Gallipoli, het grootste oorlogstrauma uit de australische geschiedenis, blijft niet onbelicht.

NLA: Pictures Catalogue

balk.jpg

Recall resultaten

De New York Times zet de resultaten van de verkiezingen in Californië op een rijtje in een mooie animatie. Met interactieve kaarten, audiofragmenten en foto's worden de cijfers, controverses en meningen gepresenteerd.

The California Recall

balk.jpg

CBC archieven

De Canadese publieke omroep (CBC) heeft een extensief archief online. Honderden dossiers voorzien van film- en audiofragmenten, artikelen en flash-animaties. Van de Trans-Canada Highway tot de jacht op de terroristische Front de libération du Québec.
Archives CBC

balk.jpg

Empire builders

Conservatieve krachten in de buitenlandse politiek van de Verenigde Staten in kaart gebracht door de Christian Science Monitor. Van de New York Intellectuals tot de neoconservatives in de huidige regering. Bibliografieen, tijdbalken en Q&A. Sober en compleet.
CSMonitor: Empire Builders

balk.jpg

State of denial

Uitgebreide special van de Sacramento Bee over de impact van het energiegebruik in Californië op de rest van de wereld. Met kaartjes en interactieve flash-animaties.
State of Denial

balk.jpg

War in the shadows

Prachtige interactieve animatie van de Washington Post met geschiedenis van de burgeroorlog in Congo. Uitleg in negen hoofdstukken.
War in the Shadows

balk.jpg

Postzegellandjes

Footnotes in History geeft een lijst van landen die ooit landen waren, uitgeroepen postzegelrepubliekjes, en naar onafhankelijkheid strevende volkeren. Van de Boer-staten in Zuid-Afrika tot het Ardense Moresnet. De lijst is bijna eindeloos.
Footnotes to history

balk.jpg

Helden of moordenaars

Leuke site met goede biografieën van helden en moordenaars van de twintigste eeuw. Volgens de schrijver is het wel een kwestie van persoonlijke interpretatie.
Moreorless.au.com

balk.jpg

11 september in context

De BBC bekijkt de oorzaken en gevolgen van de aanslag op het WTC en Pentagon. Waar komt het woord "terrorisme" vandaan?
www.bbc./../sept_11/

balk.jpg

Histocasa

Overzichtelijke site met historische essays, met een zweempje actualiteit. De auteurs houden zich wel erg aan de traditionele historische essay-structuur, maar daardoor wel zeer betrouwbaar en gedegen. En dat is geen schande.
http://www.histocasa.nl/

balk.jpg

Mediabieb

Tv-programma Andere Tijden en radioprogramma OVT brengen hun gezamelijke archief onder in /geschiedenis. In de mediabieb staan de uitzendingen overzichtelijk naar onderwerpen.
vpro.nl/...../mediabieb

balk.jpg

Groene stelt archief open

Weekblad de Groene Amsterdammer heeft het archief van 1877 t/m 1944 gratis opengesteld voor lezers.
groene.nl/zylab/

balk.jpg

Encyclopaedia of the orient

Zo zien we het graag. Een encyclopedie over de orient, samengesteld aan de hand van trefwoorden. Wilt u weten wie Abu Bakr ook alweer was? Zoek het op!
http://i-cias.com/e.o/index.htm

balk.jpg

Verliezers: wie werd er net geen president

Waar gewonnen wordt, wordt ook altijd verloren. En meestal zijn er meer verliezers dan winnaars. In de Amerikaanse presidentsrace hebben we net weer een verliezer kunnen toevoegen. Een grote troost voor John Kerry: Hij is in goed gezelschap. We zetten een aantal verliezers van de race om het Witte Huis op een rijtje.

William Jennings Bryan (D)
Verloor in: 1896 (McKinley), 1900 (McKinley), 1908 (Taft)

wjb.jpgWilliam Jennings Bryan is de grootste verliezende presidentskandidaat ooit. Als democraat deed hij maar liefst drie keer mee met de presidentsverkiezingen, en verloor alle keren. De eerste twee maal met minder dan een miljoen stemmen verschil, alhoewel daarbij moet worden aangetekend dat dat destijds wel zo’n 10 procent verschil was. Vrouwenkiesrecht bestond nog niet, en Bryan, een uiterst moreel en religieus mens, zou met de vrouwenstem ongetwijfeld gewonnen hebben.
Toch was Bryan, in tegenstelling tot een aantal presidenten tijdens zijn politieke loopbaan, een invloedrijk politiek figuur. Voor zijn eerste nominatie als presidentskandidaat in 1896 versloeg hij de zittende president Grover Cleveland als kandidaat voor de Democraten, wat ook in die tijd ongewoon was. In de roerige jaren rond de eeuwwisseling bleef de welbespraakte Bryan bepalend in de Amerikaanse politiek. Als een echte populist was hij tegen de Republikeinse industriële elite, en stond hij pal achter de verarmde boeren en stedelijke “Progressives”, die streden voor maatschappelijke hervormingen. Bryan was een groot voorstander van de Amerikaanse drooglegging (van drank), maar als devoot christen een tegenstander van de leer van Charles Darwin. Zijn creationistische ideeën werden uiteindelijk zijn grootste politieke nederlaag tijdens het zogenaamde Scopes-proces. Dit was een rechtszaak die de staat Tennessee aanspande tegen een leraar, John T. Scopes, die in zijn lessen de evolutieleer onderwees. Dit was echter tegen de wet in Tennessee, die de leer van Darwin verbood. Het proces werd ook wel “Monkey-trial” genoemd, naar de vermeende staboom van de homo sapiens. Bryan getuigde voor de aanklagers, maar kwam voor advocaat Clarence Darrow zo onder vuur te liggen dat hij overkwam als een onverdraagzame, ultraconservatieve fundamentalist. De rechtszaak werd weliswaar verloren door Scopes (hij moest 100 dollar betalen), maar de vernederde Bryan overleed vijf dagen na de uitspraak.

Thomas E. Dewey (R)
Verloor: 1944 (Roosevelt), 1948 (Truman)

dewey_defeats_truman1.jpgZoals u op de foto (uit 1948) kunt zien is dit niet Thomas E. Dewey, maar toenmalig president Harry S. Truman. De Chicago Daily Tribune was iets te vlot met het uitroepen van de nieuwe president in 1948. Een opmerkelijke fout, want de uiteindelijke uitslag was niet eens echt close. Truman won met 24,1 miljoen stemmen, tegenover 21,9 miljoen voor Dewey.
Toch leek Dewey’s kans op het presidentsschap groot. De Democraten waren verdeeld over de koers. Zuidelijke democraten waren tegen Trumans steun voor de burgerrechten van de zwarte bevolking, conservatieven vonden hem te laks tegen het communisme, en de sociale programma’s van de New Deal verdeelden het land tot op het bot. Bovendien was Dewey, sinds 1942 gouverneur van New York, een liberale republikein, die ook veel democraten kon aanspreken. Tegen hem spraken zijn kille, berekenende persoonlijkheid (“You have to know him to dislike him”, werd over hem gezegd). En hij maakte een grote fout.
Overtuigt dat hij een makkelijke overwinning zou halen, stak Dewey niet al teveel moeite in de campagne. Maar Truman liet zich onverwacht als ras”campaigner” gelden. Hij toerde door het hele land, gaf meer dan 350 speeches, en legde 50.000 kilometer af per trein. En werd uiteindelijk gekozen als president.
Na dit tweede verlies bleef Dewey politiek actief. Hij werd in 1950 voor een derde keer als gouverneur gekozen, en hielp als prominent republikein in 1952 Dwight D. Eisenhower aan het presidentsschap.
Triviaal: Disney-tekenaar Al Taliaferro, bedenker van de neefjes van Donald Duck (Huey, Dewey and Louie), noemde “Kwek” naar de gouverneur.

Adlai E. Stevenson (II)(D)
1952 (Eisenhower), 1956 (Eisenhower)

stevenson.jpgStevenson kwam uit een familie van politici. Zijn grootvader, Adlai E. Stevenson (I), was vice-president onder Grover Cleveland in 1892-96. Zijn zoon, Adlai E. Stevenson (III) schopte het tot senator voor de staat Illinois.
Stevenson is wellicht de meest intellectuele presidentskandidaat die de VS ooit hebben gehad, en een van de meest conservatieve. Zijn nominatie in 1952 was ongewoon: President Harry Truman stelde zich niet voor een tweede termijn beschikbaar, maar Stevenson, gouverneur in Illinois, speelde in eerste instantie dat hij niet geïnteresseerd was in een kandidatuur. Pas toen de bijeengeroepen Democratische conventie hem opriep om te verschijnen, accepteerde hij de nominatie.
Hij had het moeilijk in de campagne. Als Democraat werd hij geassocieerd met het beleid van Truman, die in de laatste jaren van zijn presidentsschap mateloos impopulair was geworden. Bovendien nam hij het op tegen oorlogsheld Eisenhower.
Hoewel zijn welbespraaktheid en gevoel voor humor onder de Amerikaanse intelligentsia op prijs werd gesteld, maakte het weinig indruk op de gewone Amerikaan. Hij verloor kansloos.
Na zijn nederlaag trok Stevenson zich terug uit de landelijke politiek en ging reizen door Europa, Azië en het Midden-Oosten, en werkte gestaag aan zijn internationale netwerk.
In 1956 leek de kans op een democratische overwinning groot. Vier jaar Eisenhower waren redelijk kleurloos geweest (de president gebruikte de Oval Office voornamelijk als golfbaan), en een hartaanval van Ike leek een teken van ongeschiktheid voor de zware functie. Stevenson werkte harder aan zijn populariteit, en probeerde “gewoner” over te komen door bijvoorbeeld grammaticale fouten (!) te maken in artikelen en speeches. Het mocht niet baten. Eisenhower herstelde van zijn hartaanval, en Stevenson verloor opnieuw kansloos.
In 1960 steunde Stevenson John F. Kennedy, nadat hij zich eerder niet bepaald gecharmeerd van de latere president toonde. Na zijn overwinning beloonde Kennedy Stevenson met het ambassadeursschap bij de Verenigde Naties. Hier beleefde Stevenson zijn “finest hour”, toen hij tijdens de Cuba-rakettencrisis aan de volledige VN-vergadering aan de hand van foto’s en filmopnames bewees dat de Russen wel degelijk raketten op Cuba stationeerden.

Barry M. Goldwater (R)
Verloor in: 1964 (Johnson)

goldwater.jpgBarry Goldwater was de wraak van de Republikeinse rechtervleugel. Ze voelden zich geschoffeerd door Eisenhower, die op vaak meer leek op een gematigde Democraat dan een echte Republikein. De nominatie van Goldwater moest daar verandering in brengen. De senator uit Arizona werd verslagen met een historisch overwicht voor toenmalig president Lyndon B. Johnson. Nog nooit werd een presidentskandidaat zo verpulverd in een verkiezing. Maar historici vinden de kandidatuur om een andere reden historisch. De nominatie van Goldwater en de campagne voor zijn verkiezing worden over het algemeen gezien als het echte begin van de New Right als dominante politieke beweging.
De New Right was een beweging die opkwam in de nieuwe boomtowns van na-oorlogs Amerika, de buitenwijken, of sub-urbs. Deze zeeën van vrijstaande huisjes met garage en grote tuin werden in de jaren vijftig en zestig bereikbaar voor mensen van bescheiden komaf. Ze waren plots welvarend, vaak gelovig en geloofden in hun eigen Utopia van buitenwijken. Dit leven in suburbia kwam echter steeds meer in contrast te staan met de counter-culture die zich voordeed in de steden en op universiteiten, en de burgerrechtenbeweging. De New Right sprak zich uit tegen de bedreigingen voor de suburbane mens, en richtte zijn pijlen op de “Linkse” overheid, de communistische invloeden in de Verenigde Staten en de uitwassen van de counter-culture.
Goldwater verwoordde dit gevoel precies. Hij was een grote vriend geweest van senator Joe McCarthy, die begin jaren vijftig een heksenjacht ontketende op mensen die werden verdacht van communistische sympathieën.
Maar de New Right vertegenwoordigde niet de ideeën van de meerderheid, en ook niet van iedereen in de Republikeinse partij. Bovendien had hij met Johnson een tegenstander van formaat, die alle middelen inzette om Goldwater te ondermijnen. Hij schilderde Goldwater af als rechtse oorlogszuchtige gek, en die boodschap kwam door. 1964 was het smerigste verkiezingsjaar dat de Amerikanen tot dan toe ooit hadden gezien. Hier kunt u enkele verkiezingsfilmpjes uit die tijd bekijken.
Na de verkiezingen was Goldwater uitgerangeerd in het gepolariseerde klimaat, maar hij kreeg vijftien jaar later, met de verkiezing van Ronald Reagan, hernieuwde aandacht. Goldwater speelde het spelletje niet mee en liet zijn afschuw blijken over de koers van de Republikeinse partij, die naar zijn mening was overgenomen door een “bunch of kooks”. Nog later zou hij Bill Clinton verdedigen in het Whitewater-schandaal en werd hij door de Republikeinen door net niet geroyeerd uit de partij. Hij stierf in 1998 op 89-jarige leeftijd.

Hubert Humphrey (D)
Verloor in: 1968 (Nixon)

humphrey.jpgHubert Humphrey zal de geschiedenis ingaan als de presidentskandidaat die de kandidatuur won, maar de verkiezing verloor. De weg naar zijn nominatie was – op zijn zachts gezegd – rumoerig. Het was het hoogtepunt van de Vietnam-oorlog en de protesten ertegen. En in eerste instantie leek Humphrey niet op weg naar de kandidatuur, maar de kaarten vielen goed. Allereerst besloot president Lyndon Johnson op het laatste moment niet deel te nemen aan de race, zodat vice-president Humphrey de fakkel moest overnemen. Hij had echter geduchte concurrentie in de persoon van Robert Kennedy, de broer van de vermoorde president, die flink won in de primaries, maar die op 4 juni door Sirhan B. Sirhan werd doodgeschoten.
Een ander opstakel op Humphrey’s weg was Eugene McCarthy, een linkse anti-oorlogskandidaat. Humphrey, als verdediger van het beleid van Johnson, had de steun van de partijbonzen, maar de linkse achterban schaarde zich achter McCarthy. De splitsing in de partij liep uiteindelijk uit op een veldslag tijdens de beruchte Democratische Conventie in Chicago in 1968. Toen het stof was opgetrokken was Humphrey genomineerd, en de Democratische partij een trauma rijker.
Humphrey verloor uiteindelijk de verkiezingen nipt van Richard Nixon (31,2 mln tegen 31,7 mln). Hij bleef na zijn nederlaag actief als senator voor de staat Minnesota, en stierf tijdens zijn tweede ambtstermijn, in 1978.

George McGovern (D)
Verloor in: 1972 (Nixon)

mcgovern.jpgAls Barry Goldwater de wraak van de Republikeinse rechtervleugel was, dan was George McGovern die van de Democratische linkervleugel. Maar daar stopte de overeenkomst met Goldwater niet: McGovern werd in de strijd tegen Richard Nixon net zo hard afgeserveerd als Goldwater acht jaar eerder.
George McGovern was oorspronkelijk een gematigde senator uit South Dakota, maar keerde zich in de loop van de jaren zestig steeds meer tegen de oorlog in Vietnam. Om die reden werd hij de kandidaat van de anti-oorlogsbeweging, en werden ook zijn andere standpunten steeds liberaler. Door een nieuwe manier van kandidatenselectie in de democratische voorverkiezingen kregen vooral jongeren, vrouwen en etnische minderheden een grote stem. Prompt werd –de van tevoren kansloos geachte- McGovern gekozen als kandidaat.

McGovern’s standpunten waren echter zo liberaal (amnestie voor dienstontduikers, legalisatie van marihuana) dat hij door president Richard Nixon moeiteloos als “radikaal” kon worden afgeschilderd. Bovendien wist “Tricky Dick” een aantal kaarten uit zijn mouw te toveren. Zo bleek McGovern’s Running Mate, Thomas Eagleton, een psychiatrische behandeling te hebben ondergaan. McGovern steunde Eagleton in eerste instantie, maar liet hem uiteindelijk toch vallen voor een Sargent Shriver.

Het democratische verlies was historisch en zuur. McGovern wist zelfs niet eens zijn eigen staat te winnen, iets wat voor die tijd nog nooit gebeurd was. Zijn verlies was net iets minder dan die van Goldwater, maar Nixon’s overwinning was geteld in kiesmannen enorm: 520 tegen 17. Hij won slechts 1 staat en het District of Colombia.

McGovern bleef na 1972 politiek actief als senator, maar zijn kandidatuur fungeerde als een keerpunt binnen de Democratische partij. De macht van links werd alsmaar minder, en de volgende Democratische presidentskandidaat was een Christelijke pindaboer uit het Zuiden.

Inmiddels is McGovern gepensioneerd en runt hij een boekwinkeltje in de Bitterroot Valley in Montana. Er zijn slechtere plekken om oud te worden, kan ik u verzekeren.

Walter Mondale (D)
Verloor in: 1984 (Reagan)

mondale.jpgDat het nog erger kon dan George McGovern bewees Walter Mondale in 1984. Ook Mondale won slechts 1 staat (zijn eigen Minnesota) en het District of Columbia. Een record van 13 kiesmannen. Maar, eerlijk is eerlijk, hij had toch zo’n 40 % van de stemmen.
Mondale was vice-president onder Jimmy Carter, en een ervaren politicus: hij was in de jaren zestig en zeventig senator voor Minnesota. Toch was zijn kandidatuur een zwaktebod. De Democratische partij zat in een diepe crisis na het verlies van Carter en het succes van Reagan vier jaar eerder. Uit wanhoop werd teruggegrepen op de enige kandidaat die zich nog kon herinneren hoe de verf in het Witte Huis rook. Maar Mondale was een echte oude “New Deal”-democraat. Een fossiel uit de tijd van Lyndon Johnson en Hubert Humphrey.
Slechts een ding maakte de nominatie van Mondale opmerkelijk: hij was de eerste presidentskandidaat die een vrouw, Geraldine Ferraro, uitkoos als running mate.
Maar de “oude” Mondale legde het af tegen de Ronald Reagan, die nog wel een stuk ouder was. Reagan lag vanaf het begin voor op Mondale, en die voorsprong werd nooit meer kleiner. De charismatische Reagan stelde zich op als de “vader van de natie” en liet campagnespotjes zien die een beeld uitstraalden dat het land rustig kon gaan slapen, want Reagan hield de wacht.
Na zijn nederlaag pakte Mondale zijn oude stiel als jurist weer op, maar werd door Clinton in 1993 benoemd als ambassadeur in Japan. In 2002 stelde hij zich op 74-jarige leeftijd opnieuw beschikbaar als kandidaat voor de senaat namens Minnesota, maar verloor nipt. Mondale is nu nog af en toe te zien in de verkiezingscampagne van John Kerry.


Michael Dukakis (D)
Verloor in: 1988 (Bush sr)

dukakis.jpgEr zullen maar weinig presidentsverkiezingen zijn geweest waarin het Amerikaanse volk zo ontevreden was over de kandidaten. Michael Dukakis, gouverneur van Massachusetts en een koele technocraat, was niet veel beter dan George Bush, volgens Maarten van Rossem behept met het charisma van een reiswekker. Maar uiteindelijk zou Dukakis de verkiezingen verliezen door zijn beschaafdheid: hij weigerde om negatieve campagnespotjes in te zetten. Bush had geen last van deze morele terughoudendheid. Met spotjes over de liberale, onverantwoordelijke politiek van Dukakis als gouveneur joeg hij Amerikanen de stuipen op het lijf. Met name het verstrekken van een weekendverlof aan moordenaar Willie Horton kwam Dukakis duur te staan. Horton kwam niet meer terug naar de gevangenis en verkrachte in 1987 een vrouw. Bush maakte dankbaar gebruik van de dreigende werking van dit verhaal.
Amerikanen herinneren zich vaak slechts 1 detail van de presidentiele race: de foto van Dukakis in gevechtstenue, aan boord van een militair voertuig. Dukakis leek -op z'n zachts gezegd- niet op zijn gemak in het tenue. Met deze foto diskwalificeerde hij zich definitief in de ogen van veel Amerikanen, en misschien is dat wel waar.

De uitverkiezing van Dukakis als kandidaat voor de Democraten had meer voeten in de aarde. De grootste kanshebber was in eerste instantie Gary Hart, die een vlotte, moderne uitstraling had, maar die regelmatig buiten de pot piste. Toen Hart werd betrapt met fotomodel Donna Rice was het gedaan met zijn politieke carriere.
Maar Dukakis kreeg het ook nog moeilijk met Jesse Jackson, een politiek talent die verbazend veel stemmen wist te winnen in de voorverkiezingen. Uiteindelijk gaf de steun van de machtige partijbonzen voor Dukakis de doorslag.
Na zijn nederlaag tegen Bush trok Dukakis zich terug uit de landelijke politiek en hij geeft nu politicologie aan de Northeastern University in zijn thuisstaat.

Detail: Dukakis haalde in 1988 meer stemmen dan Bill Clinton in 1992.

Bob Dole (R)
Verloor in: 1996 (Clinton)

bobdole.jpgNa vier Democratische losers eindelijk weer een Republikein in het zoeklicht. En niet zomaar eentje. Bob Dole was als sinds 1961 actief in de landelijke politiek, en is waarschijnlijk de presidentskandidaat met de meeste politieke ervaring ooit. Tijdens zijn deelname aan de verkiezingen in 1996 was hij maar liefst 73 jaar. In zijn lange politieke carriere was Dole geen backbencher, maar jarenlang fractieleider in de senaat. In de jaren zestig werd hij tot drie keer herkozen in het Huis van Afgevaardigden.
Toch valt Dole wel te vergelijken met Walter Mondale: Veel politieke ervaring, een ouwelullerige uitstraling, en het opnemen tegen een charismatische zittende president.
Want gaf de beperkte overwinning van Clinton in 1992 Republikeinen nog hoop voor de volgende verkiezingen, in 1996 werd Dole overtuigend verslagen.
Dole zelf maakte in de campagne geen overtuigende indruk, maar zijn vrouw Elizabeth stal de show. Ze had zelf ook politieke ambities (ze was zelfs uitdager van George Bush jr in 2000), en kwam over als een zelfverzekerd, vakbekwaam politicus. Ze werd in 2002 voor North Carolina in de Senaat gekozen.
Tegenwoordig fungeert Bob Dole nog wel eens als sidekick van CNN-presentator Larry King, en schrijft hij boeken.

Albert Arnold (Al) Gore (D)
Verloor in: 2000 (Bush)

gore.jpgDe (voorlopige) hekkesluiter in het rijtje is ook wel de meest bestolen presidentskandidaat ooit. Verliezen met een meerderheid is all in the game, maar toch erg zuur. En wie is de schuldige? Zijn het die nare stembiljetten in Florida? Of die broer van George? Of die rechters van het Supreme Court? De weggekaapte stemmen door Groenen-kandidaat Ralph Nader?
Of was het Gore zelf, die met zijn besluit om de “besmette” Bill Clinton niet in te zetten als stemmentrekker zijn hand wellicht overspeelde? We lezen het over een aantal jaren in vuistdikke boeken over het Amerikaans politiek systeem.
Maar hoe je er ook over denkt, het was best sneu voor Gore. Hij deed al mee als presidentskandidaat in 1988, en was jarenlang lid van het Huis van Afgevaardigden voor zijn thuisstaat Tennessee. Daarna was hij acht jaar vice-president, en moest als devoot christen, zijn ogen vroom sluiten voor de morele glijbaan van president Clinton.
Maar misschien was Gore ook wel te schoon, te christelijk en te moreel. Clinton was dat allemaal niet, maar wist als geen ander warm en betrokken over te komen. Gore moest het doen met zijn stijfheid, zijn uiterst morele vrouw Tipper (die Al ooit op school ontmoette), en zijn vier bloedjes van kinderen.
Na zijn verlies raakte Gore in een identiteitscrisis, en liet pardoes een stoute baard staan. Zijn buik vol van verkiezingen weigerde hij zich kandidaat te stellen in 2004. Hij beperkt zich tot het schrijven van polemieken en het geven van speeches. Iets waar hij overigens erg goed in is.

Auteur: Michiel Maas om 09:16 pm op november 04, 2004|Link|

printable score board templates

printable poplin fabric

free printable christian christmas word search

printable wall calendar 2010-11

printable designs of number puzzle with solution

printable u003ciwomensu003ci clothes patterns

jcpenney coupons 15 off printable july 2010

printable dreft coupons freebies

free printable shape stencils

printable fake $100 bills, color

paws and claw marks tattoo art printable

printable dollhouse wallpapers

printable outline map of ecuador

journal blank note lines printable

printable data charts and graphs

printable cobblestone paper

printable maths codebreaker puzzle

printable fake disney tickets

printable sample im sorry letters

printable german flag & 8.5 x 11

old fashion dark rye bread recipe

top of the chart singles

jason and carissa adamek calgary

scoreboard sports bar

top of the chart singles

jackson alan precious memories

how to drill drywall anchors

conficker virus checker cnet

bubba rose biscuit co

test results cardiac risk assessment range

lapd robbery homicide division coffee mug

ed struzik

toshiba laptop no power

excel vba time format as seconds

monster high map

portable lumber mills

roamer watch co

alligator cake designs

gps in vehicles pros and cons

the havens willow oaks in greenboro

hampton roads best gold purchasing company

auto owners insurance consumer report

funny jokes or hilarious joke

secluded murder mystery weekends inpa

for internal use only ext ppt

buck-tick wiki

clock template for kinder

tourist attarctions in france

williams bay water view homes

walter thomas lee jacksonville fl

human behavior and drug abuse

winona mn gotta dance

yamaha 403

ham radio oklahoma city

rivers from space

drawing of human body outline

refurbised apple laptops

hsv1 virus

building paper air planes

aspen grove byu alumni

lacoste silver label

house md season 1 episode 2

nc6000 screen displays vertical color lines

flat cam shaft

rammestein tickets

crisi core prevent death

create second active directory integrated dns

info on adco lip for buckets

crack hack code smartsms 3.12

october moon calendar

dennis engelhard facebook missouri

wireline alaska

newt alaska

german revalution

what year was mozart was born

business hour signs

wholesale urban wear hoodies

downtown harvey illinois

torah scroll template

master of science degree

nintendo ds fashion design african

fort hood texas army base apartments

general freight services

denver conference schedule

singles only website

king west flowers

low hemoglobin headaches

frank arguello myspace

novell ne2000 xp drivers

the importence of achieving email

circus birthday ideas

money tree pawn forest park

cake baking basics

jacks bikes

alltel cell towers records

american concrete institute mix design strengths

bed frame matress box springs

people into golden showers

eldridge camping

elementary language arts curriculum for sale

marriage dialogue

pictures of different plum trees

animalland in texas

wisdot traffic cameras

f1 race factory phoenix

free divx to dvd converter

quality metal roofing lenore

tarjetas feliz cumpleaos

elderly age discrimination in employment

pictures of different plum trees

voicemail messages professional

att yahoo dsl pro

local newspaper for willoughby ohio

emotions business cards

wedding 3d photo montages

fort bend county tx key map

phoenix arizona murder virginia carol kennedy

mobile tide tables

nazism in star wars

rave music background wallpaper

houses for rent in crookes

mosaic tile patterns

tourist attarctions in france

grand century plaza hong kong

monkey squirrel florida

labyrinth 24 fish box

themes of microsoft powerpoint

used cars mobile alabama

apc battery backup battery replacement

lease application template

peking gardens menu lafayette la

unison glass jewelry and gifts

english flag 100 x 60

us navy electronics warfare

novelty money template personalize

map of rivers in north america

ashley guy craven

pacific natural foods coupon

seafood pasta primavera goat cheese

stock exchange performances

satellite speed internet

los angeles parking codes

significance on-the-job traing to the agency

financial manager worth avenue palm beach

edwood feed and seed indianapolis indiana

82 buick century

dark angel logo

translate a word math into numbers

local news for maine

50 s waitress children's costume

contoh congratulation card

powerblock sport 5.50

academy award odds

high end shower construction

show file extension vista

weekly school schedule template

build wind chimes

how to become cold blooded

television set requirements

indian artist j b brown

vba text powerpoint wordpad

powered by smf technology forums

us special forces snatch squads

block active directory with windows firewall

adjust to time change

define offensive or vulgar language

who is juan pierre dating

toddler progress report

st paul sandwich recipe

doc walker go

california safety shoring bid requirement

best salespersons names

black bolt on floor boards

benefits when leaders followers work together

tix at six

what do grasshopper larvae look like

watts fill valve

manchester united vs wizards tickets

pictures of girls getting layed

new clues in alzheimer's disease

japanese motorcycle garden

blue flowers perennials veronicas

statistics alcoholic single mothers

the kings of the carnival creation

gifts to make for teacher

coast brothers inc

mexican red-knee

more dirty debs 51

cool websites for kids and teens

craft shows in effingham il

burlington nc outlet shopping

berks county pa senior centers

horse of course don coldsmith

villonodular synovitis and symptoms

mc bride's cycle

theatre zinzani san francisco

ashley guy craven

what italy looks like

downtown harvey illinois

a rhino coloring template pictures

tyler tx court records

electric stimulus therapy device

sample letter of reccomendation for citizenship

nevada hunters association

changes after using cpap machine

community healthcare portland or

family tree for children

funeral directors newtown square pa

wilson's farm market sharpsville indiana

resturaunt coupons roseville ca

icp global solar radio

history of the greek cross

unlabeled map of the united states

new aluminum duck boats center console

tix at six

vba text powerpoint wordpad

bestbuy store locator

who is juan pierre dating

tarjetas feliz cumpleaos

dallas renaissance richardson

4 inch squeegee

bmw k 1200 lt final drive

used cars mobile alabama

10 x 10 coordinate grid

pictures babysat

first grade writing outline

rotel and rice recipes

soy isoflavones and gel cap

nfl quintion arron

mortgage refi no closing costs

powered by smf 2.0 music message board

walter thomas lee jacksonville fl

tropical resort siesta key florida

oak island nc ocean front rentals

princeton carotid artery surgery

build screen enclosure supplies

small wave solder machine

feed back amplifier

el primer bar del mundo

fastest canon point-and-shoot

cayla powered by phpbb

fire proof garbage cans

professional cosmetics eye brushes

denzel washington sons

sunlake vs land o lakes soccer

bubba rose biscuit co

kriesel brothers used cars

water delivery connecticut

karen movies steve annie

elizabeth keith pro bono net

employee awards online

forum soy brazil advanced seed treatment technology

love songs from 1986

everex laptop review

traceable numbers 1-30

pc on screen calculator

coast brothers inc

skyline properties milwaukee wisconsin

lazer uv led nini flashlight

colorado springs rehab halfway house

memorial hospital bellville ill

yahoo messenger cheats

croisiere en russie

roxy music videos

davis chevrolet monster jam promotion

papa johns louisville phone

johnson supply and equipment corp

tits kikc

ely nevada is in what county

powered by smf 2.0 music message board

unlabeled map of the united states

blue bayou song download

toyota sales louisville ky

michelangelo's david high res pics

by the second billing

russell peters stand up comedy

nintendo ds fashion design african

does she have enough money worksheet

mushroom men wii cheats

college bulletin board

iguanas club in tijuana

timeline 1970-2007 market

greek gods family tree for kids

photomontages 3d computer rendered models

income after retirement and social security

seafood pasta primavera goat cheese

old fashion dark rye bread recipe

boys gushing

free apps for ipod toch

nesc pdf

fake boarding pass template

discount women s tennis apparel

wireline alaska

how to report suspected child abuse

broken squares

charles river track jacket

easy blue

natural stone building materials

how to make minnie mouse mask

orschelen form supply

jeepney roof with advertisements philippines

michael wallow

my space the bad things

horoscope changed dates

rock and thunder dj

flat tire video

black hills and facts

ford engines diesel

dancing clubs in indianapolis

schaticoke indians

top botox education institues

elite fitness racquet clubs brookfield wi

daily news longview garage sales

fondue charleston sc

freightliner front bumper

ramstein retirement advice germany

powered by smf 2.0 funny free e-cards

gloucester point va restaurants

trinket egg crystal

child diary pink

editing symbols for kids

math tudor in albuquerque

bulk cheap cigarettes

interior designers in denver colorado

cayla powered by phpbb

comparison taylor 110 and taylor dn3

shipping space

dot marker coloring sheets

mra of brain aneurysm

sample letter requesting tuition assistance

concert inc ad da converter

revolution frames

anit virus virus

plywood sheets canada sizes

kings county soccer association

evan patterson amy wedding

wayne county ms high school football

smith and wesson pocket knife

ati driver download x1300

themes of microsoft powerpoint

body pee hole

romantic not stupid quotes

resident family council committee nursing home

229 former pres days abroad

how to take colloidal silver

audio extractor web video

my adobe wont edit an application

soviet union flag

sound transit university link scheme b

veterans day valentine pic

map of hollywood studios

buy fluorescent work light

disneyland hotel tips

printable blood pressure tracking charts

crazy food on pch

new york zip code map

cat picture japan art

valentine message for teacher

employee awards online

central market sells addison coffee roasters

video pink blue wild horses

2001 4runner front drive axle remove

english inn and resort victoria bc

simple tangrams for kids

blank chord charts

the importence of achieving email

hockey court diagram

winter bulletin board ideas

las vegas golf

plastic recycling codes pvc

western pa train derailment

rihanna ultimate gallery

cingular wireless prepaid card

sample letter requesting tuition assistance

recording arts schools in ohio

pokerstas support phone number

front range firearms training

nfl experts week 6 2009 picks

requiem for a dream awards

international wireless network cards

franklin county fair ohio horse schedule

tammy thorpe franklin nh

escort services pensacola fl

road maps east coast

compl mentaire de english

outdoor breaker box

mineral king marmot protection

laparoscopic hernia surgery recovery time

harlots in san francisco

powercorp childrens helicopter australia

northbrook illinois hagerty

fish camp jacksonville fl

brentwood ny girls lacrosse coach

computer science learning

purple blown glass

simple exercise to do at home

detox germany

best fuel mileage four wheel drive

pittsburg pa hospitals

baseball lineup template

stainless steel wire 306l

raymond p english usn

the cultural history of tattoos

electric guitar jack ground

780 am $700 radio il

virtual machine monitor driver download

margaret williams robinson

denver conference schedule

russia coloring pages

dvd copy sony

trafalgar coach tours 2011

writ definition

nfl experts week 6 2009 picks

can private browsing be tracked

purchase soy oil pennsylvania

force outboard fuel mixture

valentine message for teacher

south africa temperatures and humidity

golf holiday capetown

eagle arms m 15